Tuesday, February 25, 2020

INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS Į MOKYKLAS 2020–2021 MOKSLO METAMS

    Informuojame, kad prašymų mokytis 2020–2021 mokslo metais, t. y. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., registraciją planuojama pradėti 2020 m. vasario–kovo mėnesiais. Konkrečias datas nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir apie tai gyventojai bus informuojami Savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.      Švietimo skyrius

 

Klaipėdos lopšelis-darželis "Alksniukas"

herbas Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo, neformaliojo (ikimokyklinio ugdymo) švietimo mokykla. Ugdomoji kalba - lietuvių. Ugdymo forma - dieninė. Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi valstybės įmonėje Registrų centre. Įm. kodas 190435277.
Adresas: Alksnynės g. 23, LT-93153 Klaipėda.
Tel. (8-46) 345880. El.p.: alksniukas@gmail.com.


 Medis fon

    Klaipėdos lopšelis -darželis "Alksniukas" gyvena žaliame Alksnynės mikrorajone, pietinėje miesto dalyje. Jis gimė 1975m. gruodžio mėn. 25d.. Šiuo metu po savo vainiku glaudžia vienuolika vaikučių grupių. Darnus kolektyvas nuo pirmų žingsnių padeda mažyliams suvokti save ir atrasti kelią į pilnavertį gyvenimą.

lapai

 Himnas „Alksniukas"
Anksti vaikučiai kelias
Ir skuba takeliu
Į mylimą darželį
Kur daug gerų draugų.
Alksniukas, Alksniukas-
Čia gera ir smagu.
Alksniukas, Alksniukas-
Dainuokime kartu.
Visus mažus vaikučius
Sutinka čia šiltai.
Tėveliai, būkit ramūs-
Čia mūs antri namai.
Alksniukas, Alksniukas-
Čia gera ir smagu.
Alksniukas, Alksniukas-
Dainuokime kartu.
Dienelė greit prabėga
Tarp knygų ir žaislų,
O ryt iš ryto vėlei
Skubėsim pas draugų.
Alksniukas, Alksniukas-
Čia gera ir smagu.
Alksniukas, Alksniukas-
Dainuokime kartu.
Larisa Babonienė

 2019 metai

Padėkos raštais įvertinti pedagogai su ugdytiniais už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų pažintiniame-kūrybiniame projekte "Pasakėlė Džianiui Rodariui" organizatorių UAB "Švietimo ekspertai", Vilniaus lopšelio-darželio "Ozas".

01-07-atsisveikinimas su eglute. Organizatorė meninio ugdymo mokytoja L. Babonienė su pedagogėmis.

Padėkos raštais įvertinti organizatorių Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro ir Klaipėdos miesto mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinės tarybos įstaigos pedagogai ir ugdytiniai už aktyvų dalyvavimą tarptautiniame projekte „Draugystės pynė“.

01-09 – dalyvauja „Boružėlių“ gr. ugdytiniai su priešmokyklinio ugdymo mokytoja I.Stankiene ir visuomenės sveikatos specialiste A.Lubyte Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro organizuotame baigiamajame renginyje „Judriausias darželis“, kuris vyko „Gilijos“ pradinės mokyklos sporto salėje.

Gauta padėka Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktorės ir Klaipėdos miesto mero pavaduotojos už aktyvų dalyvavimą konkurse „Judriausias darželis“.

01-10 – lauko teritorijoje vyko aktyvi veikla - „Grūdinimosi žiemą receptai“. Judriausio darželio konkurso užbaigimas – draugiškos ledo ritulio varžybos, mažesnieji važinėjosi su rogutėmis. Organizavo priešmokyklinio ugdymo mokytoja I.Stankienė ir visuomenės sveikatos specialistė A.Lubytė (Sniego pramoga lauke).

 01-11 - dalyvausime Laisvės gynėjų dieną paminint visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Pilietinės iniciatyvos laikas 8,00 – 8,10 val. užgesinsime šviesas ir languose uždegsime vienybės ir atminimo žvakutes.

Padėkos raštais įvertinti organizatorių Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų parodoje-akcijoje „Šiltos, džiaugsmingos Kalėdos“.

Gauta padėka įstaigos bendruomenei, kad uždegdami žvakeles languose prisiminėme Laisvės gynėjų dieną ir dalyvavome pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, nuo Tarptautinės istorinės teisingumo komisijos organizatorių.

01-15- edukacinė priešmokyklinių „Kačiukų“, „Boružėlių“ gr. ugdytinių su pedagogėmis M.Repnikova, I.Stankiene ir visuomenės sveikatos specialiste A.Lubyte išvyka „Mylim švarią Klaipėdą“ į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrą (KRATS).

Organizuota ikimokyklinio ugdymo mokytojos A.Augustinienės įstaigoje paroda „Pagamink paukštelį Lietuvai“( iš siūlų) pagal ilgalaikį projektą „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“ ir skirtas paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo bei Lietuvos nepriklauomybės dienas.

Gauta padėka Klaipėdos miesto pedagogų ir kultūros centro organizatorių už dalyvavimą kalėdinės akcijos „Papuoškime 100 kalėdinių eglučių miesto širdyje“ Atgimimo aikštėje.

01-22- dalyvavo Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Draugystė“ organizuotame renginyje „Besmegenių alėja“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Stankienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja A.Augustinienė su ugdytiniais.

Įmonė „Splius“, organizuoja piešinių konkursą „Draugiškas internetas“ Tarptautinei saugesnio interneto dienai paminėti. Dalyvauja pedagogės su ugdytiniais (A.Augustinienė ir A.Strikaitytė).

„Boružėlių“ gr. ilgalaikis projektas 2019-01-22 - „Metų laikų spalvos“. Dalyvauja „Boružėlių“ gr. ugdytiniai, tėvai, įstaigos pedagogai. Organizatorė priešmokyklinio ugdymo mokytoja I.Stankienė.

Įstaigos pedagogų kūrybinė grupė ( A.Augustinienė, I.Stankienė) organizuoja Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodą pagal ilgalaikį lopšelio-darželio „Alksniukas“ projektą „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienoms paminėti. Darbai eksponuojami nuo 2019 m. vasario 12 d. iki 2019 m. kovo 15 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Alksniukas“.

Pedagogai su ugdytiniais aktyviai dalyvauja Tarptautiniame piešinių ir fotografijos darbų konkurse „Trijų spalvų istorija“, skirta pasaulio lietuvių metams paminėti.

Gauta padėka Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro organizatorių už dalyvavimą akcijoje „Besmegenių alėja“.

01-25 – pusiaužiemio renginys „Kaip žvėrys ir paukščiai mešką vertė“. Vedančioji Šarka – meninio ugdymo mokytoja L.Babonienė, kiti paukščiai ir žvėrys - pedagogės I.Stankienė, V.Norkutė, M.Repnikova, A.Dziochienė, K.Kobzareva, A.Lukošienė, A.Strikaitytė.

Dalyvauja pedagogės Z.Stonienė ir M.Renikova piešinių konkurse VI-ojoje paukščių ir gyvūnų parodoje, kurią organizuoja Kauno dekoratyvinių balandžių augintojų klubas.

Dalyvauja Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Vaikai sveikina žemę“, pedagogės A.Augustinienė, I.Stankienė, A.Dziochienė, K.Kobzareva, N.Sekunda I.Matasova, V.Norkutė, A.Lukošienė su ugdytiniais. Organizatoriai Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ kūrybinė grupė.

01-31 – edukacinė-pažintinė išvyka prie Žardės prūdo pagal „Boružėlių“ gr. projektą „Metų laikų spalvos“. Dalyvavo „Boružėlių“, „Drugelių“, „Kačiukų“ gr. ugdytiniai su pedagogėmis I.Stankiene, A.Augustiniene, M.Repnikova.

Pedagogės I.Stankienė, A.Augustinienė, A.Lukošienė, A.Strikaitytė, A.Dziochienė, N.Sekunda, K.Kobzareva, I.Matasova, V.Norkutė, M.Repnikova, Z.Stonienė su ugdytiniais dalyvauja ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje „Saulutė beldžiasi į žemę“. Organizatoriai - Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformaliojo švietimo mokytojų metodinis būrelis. Darbai bus eksponuojami nuo 2019 m. kovo 15 d. iki 2019 m. gruodžio 13 d. Klaipėdos miesto Vaikų ligoninėje.

Pedagogės Z.Stonienė, M.Repnikova, A.Lukošienė, I.Stankienė su ugdytiniais dalyvauja Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato piešinių konkurse „Ginti, saugoti, padėti“. Konkursą organizuoja Klaipėdos aps.VPK.

Dalyvauja aktyviai pedagogės su ugdytiniais Tarptautinio piešinių ir fotografijos darbų konkurse “Trijų spalvų istorija“, skirto pasaulio lietuvių metams paminėti. Organizatoriai Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro kūrybinė grupė.

Įstaigos pedagogai įvertinti padėkos raštu už tautiškumo puoselėjimą ir ugdytinių paruošimą respublikiniam piešinių ir fotografijos darbų konkursui „Trijų spalvų istorija“, skirtam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui nuo Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro organizatorių.

Padėkos raštu organizatorių įvertinta logopedė H.Tiškutė už dalyvavimą edukacinių kūrybinių darbų parodoje „Įkvėpk-iškvėpk-kalbėk“ skirtoje Europos logopedų dienai paminėti.

Dalyvauja pedagogės M.Repnikova, Z.Stonienė, I.Stankienė su ugdytiniais Respublikinėje priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Raidelė prie raidelės susideda žodelis“. Organizatoriai Klaipėdos lopšelio-darželio „Boružėlė“ kūrybinė grupė.

Dalyvauja pedagogės A.Strikaitytė, I.Stankienė, A.Dziochienė, I.Matasova, V.Norkutė, K.Kobzareva, N.Sekunda su ugdytiniais Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ Respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų popieriaus plastikos parodoje „Žiemos peizažai“.

Pedagogės su ugdytiniais įvertintos organizatorių Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ vadovų padėkos raštais už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų popieriaus plastikos parodoje „Žiemos peizažas“.

Kovas – Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2019 – aktyviai dalyvauja visų grupių mokytojai su ugdytiniais.

03-05 – Pramoga – „Užgavėnių linksmybės“.

03-06 – logopedės S.Fedenko ir H.Tiškutė su ugdytiniais dalyvavo renginyje „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, kuris vyko Pempininkų bibliotekos Vaikų centre „Gerviukas“.

Padėkos raštais apdovanotos logopedės H.Tiškutė ir S.Fedenko už dalyvavimą ir vaikų paruošimą renginiui „Žieme, žiema, bėk iš kiemo“ Pempininkų bibliotekos Vaikų centre „Gerviukas“ 2019 m. kovo mėn. 6 d.organizatorių Pempininkų bibliotekos Vaikų centro „Gerviukas“ vyr. bibliotekininkės A.Sandaraitės.

Pedagogės su ugdytiniais dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų konkurse-parodoje „Paukščių sugrįžtuvės“. Organizatoriai Akmenės rajono Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Gintarėlis“.

Padėkos raštais įvertintos pedagogės M.Repnikova, Z.Stonienė, I.Stankienė už dalyvavimą respublikinėje priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Raidelė prie raidelės susideda žodelis“ Klaipėdos lopšelio -darželio „Boružėlė“ direktorės.

Pedagogės M.Repnikova, Z.Stonienė, A.Augustinienė su ugdytiniais dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietinės edukacijos projekte „Lietuvos miestai vaikų lūpomis ir akimis“. Organizatoriai – Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė.

03-14 – Gerosios darbo patirties sklaida – atvira veikla „Bitučių“ gr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja L.Truš.

03-14 - Renginys skirtas žemaičių tarmės metams ir kovo 11-ai dienoms paminėti. Organizatorės pedagogė L.Babonienė su kūrybine grupe. Vedančioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja V.Norkutė.

Įstaigos pedagogės M.Repnikova, Z.Stonienė, A.Lukošienė I.Stankienė, A.Augustinienė su ugdytiniais dalyvauja Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Tėvynė mano – Lietuva. Nuo amžių jos dvasia gyva“. Organizatoriai Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ kūrybinė grupė.

03-18 – Dalyvavo pedagogės L.Babonienė su ugdytiniais Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventiniame koncerte „Vaikų muzikinės išdaigos“, kuris vyko Klaipėdos Žvejų rūmuose. Organizatoriai meninio ugdymo mokytojų kūrybinė grupė.

03-19 – Pedagogės I.Stankienė, L.Babonienė, M.Repnikova su ugdytiniais dalyvavo pagal bendradarbiavimo sutartį lopšelyje-darželyje „Švyturėlis“ muzikinėje pramogoje – viktorinoje „Lietuvėle mano“.

03-21 – pasaulinės Dauno sindromo dienos paminėjimas „Daug spalvotų kojinių!“ ( ugdytiniai ir bendruomenės nariai mūvėjo skirtingos spalvos kojines). Organizatoriai Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų sveikatos priežiūros specialistai.

03-21 – lopšelio gr. ugdytinių muzikinė pramoga skirta paminėti Miego dienai „Pele, pele, nešk miegelį...“. Vedančiosios mokytojos - L. Šimkienė, G.Babonienė, daineles, ratelius ruošė meninio ugdymo mokytoja L.Babonienė. Dalyvavo mokytojos L.Žigienė, T. Gerasimova, Katinėlis – L.Truš.

03-21 – darželio grupių ugdytiniai dalyvavo edukaciniame trimačiame kino teatre – sferinis kinas Žemės dienai paminėti „Gyvūnai – mūsų draugai“.

03-21 – vyko mokytojų susitikimas su tėveliais „Kada ir kaip pradėti mokyti vaikus skaityti?“ – rodytos skaidrės iš įstaigos gyvenimo, skaityti pranešimai, filmuotos grupių ugdomosios veiklos susijusios su tema. Tėveliams organizuota įstaigos mokytojų metodinių darbų paroda. Kūrybinė grupė - mokytojos I.Stankienė, M.Repnikova, A.Augustinienė.

Dalyvauja mokytojos su ugdytiniais Tarptautiniame vaikų meno darbų konkurse Grįžkime prie pasakų „Mažoji pasaka – mano mėgstamiausia 2019“. Organizatoriai – Slovakijos OZ J.D. Galeria J.L.

Dalyvauja mokytojos I.Matasova, V.Norkutė, A.Dziochienė, K.Kobzareva, N.Sekunda, A.Augustinienė, I.Stankienė su ugdytiniais Tarptautiniame piešinių konkurse „Saugus miestas vaiko akimis“. Konkursą organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas“, „Švietimo ekspertai“, UAB ir Vilniaus apskrities vyriausiojo komisariato Kelių policijos valdyba.

03-25 – gandrus pasitinkant – pramoga-renginys „Gandre, gandre ga,ga,ga...“. Vedančioji Gandras – mokytoja A.Augustinienė, daineles, žaidimus-ratelius ruošė meninio ugdymo mokytoja L.Babonienė. Su ugdytiniais dalyvauja mokytojos I.Matasova, M.Repnikova, N.Sekunda, A.Dziochienė.

03-27 – Gerosios darbo patirties sklaida – atvira veikla „Kiškučių“ gr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja T.Gerasimova.

Padėkos raštą gavo logopedė S.Fedenko už dalyvavimą ekspertų mokslinėje-praktinėje diskusijoje „Logopedų patirčių refleksija teikiant pagalbą vaikams, turintiems kalbos sutrikimų: iššūkiai ir dilemos“ nuo organizatorių Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ direktorės V.Letukienės.

03-28 – Gerosios darbo patirties sklaida – atvira veikla „Ežiukų“ gr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja L.Žigienė.

Padėkos raštais įvertinti pedagogai už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Vaikai sveikina žemę“ Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ organizatorių.

Pedagogės M.Repnikova, Z.Stonienė, A.Augustinienė su ugdytiniais dalyvauja Respublikiniame vaikų piešinių konkurse „Iš knygelės į širdelę 2019“ . Organizatoriai – Vilniaus lopšeliai-darželiai „Saulėgrąža, „Jovarėlis“. Konkurso partneriai Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Vilniaus m. savivaldybės centrinė biblioteka Justiniškių biblioteka.

Balandis – Autizmo supratimo mėnuo.

Padėkos raštus gavo L.Babonienė, M.Repnikova, I.Stankienė už nuoširdų bendradarbiavimą bei dalyvavimą muzikinėje pramogoje-viktorinoje „Lietuvėle mano“ nuo lopšelio-darželio „Švyturėlis“ vadovų.

04-01,05,08 - Pedagogai su ugdytiniais dalyvauja „Startuko“ sportinėje edukacijoje, kurios metu susipažins su vaikų lengvosios atletikos užduotimis, lavinimu pagrindinių fizinių ypatybių, skatins sveikatingumą, meilę fiziniam aktyvumui ir sportui.

Pedagogės A.Strikaitytė, A.Augustinienė, Z.Stonienė, M.Repnikova su ugdytiniais dalyvauja Tarptautiniame ikimokyklinių įstaigų pažintiniame-meniniame projekte-parodoje „Vėjo darbai“. Organizatoriai – Vilniaus lopšelis-darželis „OZAS“, ir „Švietimo ekspertai“, UAB. Partneriai -Vilniaus Karoliniškių biblioteka Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“.

04-02 – Įstaigoje paminėta autizmo diena – teritorijoje pasodintas medelis. Organizavo visuomenės biuro specialistė A.Lubytė su pedagogais ir ugdytiniais.

Pedagogės A.Augustinienė, M.Repnikova, I.Stankienė su ugdytiniais dalyvauja Klaipėdos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Puokštė mamai ir Tėčiui“. Organizatoriai – Klaipėdos lopšelis-darželis „Berželis“.

Dalyvauja pedagogės K.Kobzareva, N.Sekunda, I.Matasova, M.Repnikova, Z.Stonienė, V.Norkutė su ugdytiniais Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmoktyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Tuščiaviduriai velykiniai margučiai“, kurią organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Kregždutė“.

Dalyvauja pedagogės A.Dziochienė, N.Sekunda, K.Kobzareva su ugdytiniais kūrybinių darbų konkurse „Ankštinukas“. Organizatoriai Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras. Konkurso partneris Klaipėdos vaikų ligoninė.

04-02 – Gerosios darbo patirties sklaida – atvira veikla „Kiškučių“ gr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja G.Babonienė.

Dalyvauja pedagogės su ugdytiniais Krikščioniškojo švietimo draugijos „SLOVO“ Šventojo Andrejaus Rubliovo švietėjiškojo centro, Klaipėdos miesto kultūros centro „Žvejų rūmai“ bendruomenės namų organizuotoje Klaipėdos miesto vaikų piešinių parodoje, skirta Motinos dienai „Puokštė mamai“.

Dalyvauja pedagogės su ugdytiniais Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmoktyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Ir močiutė, ir mama, pasidžiaugs mana skara“. Paroda skirta Motinos dienai paminėti, kurią organizuoja Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“.

Dalyvaujame Neformalaus sveikatos ugdymo konkurse „Judriausias darželis“. Iniciatorius Klaipėdos miesto savivaldybė, organizatorius – Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras.

Dalyvauja pedagogės su ugdytiniais Respublikiniame „Lietuvos vaikų balsas“ vaikų piešinių konkurse „Aš - pasaulio pilietis“. Paroda skirta paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Organizatoriai Mykolo Riomerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas, VO „Gelbėkit vaikus“ ir UAB „Šviesa“.

Dalyvauja pedagogės su ugdytiniais Respublikiniame vaikų piešinių konkurse „Mes sportuojame“. Organizatoriai Lietuvos olimpinė akademija.

Dalyvauja pedagogės su ugdytiniais Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodoje „Mano mamytė – pati gražiausia“. Paroda skirta Motinos dienai paminėti, kurią organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiburėlis“ kūrybinė grupė“.

Dalyvauja pedagogės su ugdytiniais Klaipėdos miesto ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo įstaigų ugdytinių atvirukų konkurse „Mano šeima – Klaipėdos jėga“. Paroda skirta Tarptautinei Šeimos dienai paminėti, kurį organizuoja Klaipėdos miesto Šeimos centras.

04-09 – salėje vyko mankšta, kurią organizavo sveikatos biuro specialistė A.Lubytė su pedagogėmis A.Dziochiene ir L.Truš, pagal Neformalaus sveikatos ugdymo konkursą „Judriausias darželis“.

04-10 - Gerosios darbo patirties sklaida – atvira veikla „Kačiukų“ gr. priešmokyklinio ugdymo mokytoja M.Repnikova.

04-12 - Gerosios darbo patirties sklaida – atvira veikla „Drugelių“ gr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja A.Augustinienė.

Tėveliai margins įvairia technika išpūstus kiaušinius ir 04-19 ryte pakabins „Velykinį margutį“ įstaigos teritorijoje. Organizatorė pedagogė A.Gabrėnė.

NUMATOMI RENGINIAI:

04-18 – mankšta „Nebūk kreivas“ – priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams. Renginio vykdytoja A.Lubytė.

04 - Velykiniai renginiai: „Auksinis kiaušinis“ – darželio gr.

„Skuba kiškis velykinis“ – lopšelio gr.

04 – edukacinė išvyka traukiniu „Tuku, tuku traukinukas“ į Kretingos žiemos sodą.

Gerosios darbo patirties sklaida - pedagogų atviros veiklos.

04-14 – „Boružėlių“ grupės ugdytiniai su pedagoge I.Stankiene tvarkė aplinką už darželio ribų.

Švietimo ekspertai Padėkos raštais dėkoja pedagogėms A.Strikaitytei, A.Augustinienei, Z.Stonienei, M.Repnikovai su ugdytiniais už dalyvavimą tarptautiniame ikimokyklinio amžiaus vaikų pažintiniame-meniniame projekte „Vėjo darbai“.

04-18 – mankšta „Nebūk kreivas“ – priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams. Renginio vykdytoja A.Lubytė.

04 – 19 - Velykiniai renginiai: „Auksinis kiaušinis“ – darželio gr. Kūrybinė grupė – organizatorė meninio ugdymo mokytoja L.Babonienė, nariai – ikimokyklinio ugdymo mokytojos M.Repnikova, I.Stankienė, A.Lukošienė, A. Augustinienė, K.Kobzareva, I.Matasova, A.Dziochienė. Personažai – Višta – M.Repnikova, Gaidys – V.Norkutė, Šarka – I.Matasova, Velykė – A.Dziochienė.

04 – 18 - „Skuba kiškis velykinis“ – lopšelio gr. - „Bitučių“, Žvirbliukų“, „Ežiukų“ ir „Kiškučių“ ugdytiniai su pedagogėmis. Organizavo meninio ugdymo mokytoja L.Babonienė, vedantieji –pedagogė T.Gerasimova, Kiškis -pedagogė L.Šimkienė.

Gauta Padėka nuo Lietaus vaikų Lietuvos autizmo asociacijos valdybos pirmininkės Kristinos Košel-Patil linkint, kad pasodintas „Supratimo medis“ žaliuotų ilgus metus bei taptų bendruomenės šerdimi minint autizmo supratimo dieną kiekvienais metais.

Švietimo ekspertai Padėkos raštais dėkoja pedagogams už dalyvavimą Lietuvos ugdymo įstaigų ugdytinių piešinių konkurse „Saugus miestas vaiko akimis“.

05-06 – įstaigos pedagogams vyko seminaras „Šiuolaikiškas ir inovatyvus bendradarbiavimas su tėvais“. Lektorė J.Karvelienė (Vilnius).

Pedagogai su ugdytiniais įvertinti Padėkos raštais už aktyvumą ir vaikų paskatinimą dalyvauti Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų konkurse „Paukščių sugrįžtuvės“ nuo Akmenės rajono gimnazijos organizatorių.

04-26 - Gerosios darbo patirties sklaida – atvira veikla „Žvirbliukų“ gr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja L.Šimkienė.

Pedgogai įvertinti Padėkos raštais už puikius ugdytinių piešinius ir dalyvavimą Respublikiniame vaikų piešinių konkurse „Iš knygelės į širdelę 2019“ nuo Vilniaus lopšelio-darželio „Jovarėlis“ organizatorių.

05-03 – edukacinė „Boružėlių“ gr. išvyka prie Žardės prūdo, pagal grupės projektą „Metų laikų spalvos“. Organizatorė priešmokyklinio ugdymo mokytoja I.Stankienė.

05-07 - Gerosios darbo patirties sklaida – atvira veikla „Voveriukų“ gr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja V.Norkutė.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos ir ugdytiniai gavo Padėkos raštus už mokinių parengimą bei dalyvavimą Klaipėdos miesto vaikų piešinių parodoje, skirtoje Motinos dienai, „Puokštė Mamai“ nuo Klaipėdos centro „Žvejų rūmų“ direktoriaus bei KŠD „Slovo“ pirmininko

05-09 - Gerosios darbo patirties sklaida – atvira veikla „Drugelių“ gr. priešmokyklinio ugdymo mokytoja A.Strikaitytė.

05-13 – Dalyvavo Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos organizuotame edukaciniame renginyje „Atverkime duris į Muzikos pasaulį“ meninio ugdymo mokytoja L.Babonienė su ugdytiniais.

Padėkos raštu įvertinta meninio ugdymo mokytoja L.Babonienė už bendradarbiavimą bei ugdytinių paruošimą edukaciniam renginiui „Atverkime duris į Muzikos pasaulį“ nuo Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos direktorės J.Šlajienės.

05-16 – edukacinė-pažintinė išvyka „Boružėlių“ gr. ugdytinių su pedagoge I.Stankiene į Klaipėdos jūrų delfinariumą, po Smiltynę, prie jūros. Organizatorė meninio ugdymo mokytoja L.Babonienė.

„Gera mums kartu...“ – renginiai skirti paminėti šeimos dienai.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiburėlis“ organizatoriai Padėkos raštais įvertino pedagoges A.Augustinienę, Z.Stonienę, M.Repnikovą, I.Stankienę su ugdytiniais už dalyvavimą Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodoje „Mano mamytė-pati gražiausia“

05-16 - Gerosios darbo patirties sklaida – atvira veikla „Žvirbliukų“ gr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja V.Sandovienė.

Gauti Padėkos raštai pedagogėms M.Repnikovai, Z.Stonienei A.Dziochienei, K.Kobzarevai, N.Sekundai, I.Matasovai, už parengimą ugdytinių Respublikinei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodai „Tuščiaviduriai velykiniai margučiai“. Paroda vyko bendradarbiaujant Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Kregždutė“ su Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos vaikų centro „Pelėdžiukas“ padaliniu.

05-21 - Gerosios darbo patirties sklaida – atvira veikla „Kačiukų“ gr. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Z.Stonienė.

Gauta pažyma ir Padėkos raštais įvertintos pedagogės už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Ir močiutė, ir mama, pasidžiaugs mana skara“ nuo Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ organizatorių.

05-23 - Gerosios darbo patirties sklaida – atvira veikla „Meškiukų“ gr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja N.Sekunda.

Pedagogai dalyvauja piešinių parodoje-konkurse, skirtame Birželio 1-ąjai, Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Konkurso organizatoriai Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ meninio projekto „Kuriantis vaikas-laimingas vaikas“ vadovai ir Pempininkų vaikų biblioteka.

05-23 - Gerosios darbo patirties sklaida – atvira veikla „Meškiukų“ gr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja K.Kobzareva.

Gauta pažyma bei Padėkos raštai pedagogėms M.Repnikovai, Z.Stonienei, A.Augustinienei už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietinės edukacijos projekte „Lietuvos miestai vaikų lūpomis ir akimis nuo organizatorių.

05-24 – „Kačiukų“ gr.ugdytinių atsisveikinimas su darželiu „Mes išeinam į mokyklą...“. Organizatorė meninio ugdymo mokytoja L.Babonienė su pedagogėmis M.Repnikova ir Z.Stoniene.

Lietuvos olimpinės akademijos prezidentas A.Poviliūnas Padėkos raštais dėkoja pedagogėms M.Repnikovai, A.Augustinienei, I.Stankienei už dalyvavimą piešinių konkurse „Mes sportuojame“.

Padėkos raštais įvertintos pedagogės G.Babonienė, V.Sandovienė, L.Truš, L.Šimkienė, L.Žigienė už dalyvavimą Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų piešinių parodoje „Kuriantis vaikas-laimingas vaikas“, skirta tarptautinei vaikų gynimo dienai, Birželio 1-ąjai nuo Klaipėdos vaikų lopšelio-darželio „Giliukas“ meninio projekto „Kuriantis vaikas“-laimingas vaikas“ vadovų B.Šimkutės, L.Karpuvienės ir savivaldybės viešosios Emanuelio Kanto vaikų bibliotekos „Gerviukas“ filialo organizatorių.

05-28 - Gerosios darbo patirties sklaida – atvira veikla „Voveriukų“ gr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja I.Matasova.

Gavo Padėką ikimokyklinio ugdymo mokytoja A.Augustinienė už ugdytinių parengimą ir dalyvavimą atvirukų konkurse „Mano šeima-Klaipėdos jėga“ bei indėlį į prigimtinių šeimos vertybių puoselėjimą nuo Klaipėdos miesto Šeimos centro organizatorių.

05-31 –„Boružėlių“ gr.ugdytinių atsisveikinimas su darželiu „Mes išeinam į mokyklą...“. Organizatorė meninio ugdymo mokytoja L.Babonienė su priešmokyklinio ugdymo mokytoja I.Stankiene.

Pedagogės I.Stankienė, M.Repnikova, A.Augustinienė gavo Padėkos raštus už dalyvavimą Klaipėdos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Puokštė mamai ir tėčiui“, skirtoje Tarptautinei Šeimos dienai paminėti nuo Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ direktorės.

Dalyvauja pedagogės su ugdytiniais Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotelos Pempininkų filialo vaikų centro „Gerviukas“ organizuotoje ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje „Vasaros nuotykiai ir įspūdžiai“. Pedagogės su ugdytiniais įvertintos organizatorių Padėkos raštais.

Gavo Padėkos raštą ikimokyklinio ugdymo mokytoja A.Augustinienė už vaikų paskatinimą dalyvauti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame konkurse-parodoje „Aš myliu savo šeimą, už padrąsinimą puoselėti meilę artimui per kūrybinę raišką nuo organizatorių Panevėžio rajono Pažagienių mokyklos -darželio direktorės – V.Kuprienės.

06-03 – meninio ugdymo mokytoja L.Babonienė dalyvavo su ugdytiniais Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventiniame renginyje „Judėk su muzika“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.

06-03 – įstaigos mokytojos organizavo ir papuošė teritoriją „Vėjo malūnėliais“, skirta paminėti birželio 1-ąją.

Padėkos raštu įvertinta meninio ugdymo mokytoja L.Babonienė už vaikų parengimą ir dalyvavimą Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventiniame renginyje „Judėk su muzika“, skirtame Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.

06-10- edukacinė „Pelėdžiukų“, „Drugelių“, „Boružėlių“, Voveriukų“ gr.ugdytinių su pedagogais išvyka prie jūros „Mėlyna jūra banguoja“. Organizatorė pedagogė L.Babonienė.

06-19 – edukacinė – pramoginė „Boružėlių“, „Kačiukų“ gr. ugdytinių su pedagoge I.Stankiene išvyka autobusu ir traukiniu „Tuku, tuku traukinukas“ į Kretingos botanikos-žiemos sodą. Organizatorė ir atsakinga L.Babonienė.

09-02 – „Klounas Bomas laukia draugų“ – pramoga skirta paminėti rugsėjo pradžią. Svečiuose „Klounas Bomas“ – meninio ugdymo mokytoja L.Babonienė - aplankė visus vaikučius grupėse ir pravedė pramogą kieme su siurprizu.

Įstaigoje vykdomi ilgalaikiai projektai – „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“, „Aukime didučiai, būkime sveikučiai“, Kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos ugdymo projektas „Kalbėkime gražiai ir taisyklingai“.

09-20 – edukacinė „Kačiukų“, „Boružėlių“, gr. ugdytinių ir mokytojų – M.Repnikovos, I.Stankienės, išvyka prie Žardės tvenkinio pagal savaitės temą „Gandro lizde“ ir pagal ilgalaikį projektą „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“. Kartu dalyvavo visuomenės biuro specialistė A.Lubytė. Organizatorė priešmokyklinio ugdymo mokytoja I.Stankienė.

Dalyvauja mokytojos su ugdytiniais A.Augustinienė, M.Repnikova, L.Ramanauskienė Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Rudens šokis plaukuose“.Organizatoriai Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“.

09-27 – Specialistė A.Lubytė pravedė „Boružėlių“ gr. edukacinę veiklą apie sveiką mitybą „Vitaminų sodas“, kurioje dalyvavo ir ugdytiniai su mokytojomis iš lopšelio-darželio „Švyturėlis“ (pagal bendradarbiavimo sutartį).

Dalyvauja aktyviai mokytojos K.Kobzareva, N.Sekunda, A.Gabrėnė, A.Strikaitytė, A.Augustinienė, Z.Stonienė, M.Repnikova, I.Stankienė, L.Ramanauskienė, I.Matasova, V.Norkutė su ugdytiniais Respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių atvirukų konkurse „Gimtadienio atvirukas“. Organizatoriai Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“.

10-03 – edukacinė-pažintinė (minint pasaulinę gyvūnų dieną) „Boružėlių“ ir „Kačiukų“ gr. ugdytinių išvyka į gyvūnų globos ir kontrolės tarnybą NUARAS. Prie akcijos „Padėk mažajam draugui“ prisijungė grupių tėveliai – paaukojo maisto, pledų beglobiams gyvūnėliams. Organizatorės priešmokyklinio ugymo mokytojos M.Repnikova, I.Stankienė.

„Pelėdžiukų“ gr. vyksta projekto įgyvendinimas „Vaiko kelias į taisyklingą kalbą“. Projekto dalyviai: „Pelėdžiukų“ gr. ugdytiniai, mokytojos L.Ramanauskienė, L.Vyštartaitė, logopedė S.Fedenko. Projekto trukmė nuo 2019-10-14 iki 2020-05-29. Projekto tikslas – vaikų bendrosios, smulkiosios motorikos lavinimas ir kalbos ugdymas ikimokykliniame amžiuje (3-4 m.). Projekto organizatorė mokytoja L.Ramanauskienė.

10-16 – edukacinė – pramoginė „Nykštukų“, „Kačiukų“ ir „Boružėlių“, „Drugelių“ gr. ugdytinių su mokytojomis A.Gabrėne, M.Repnikova, I.Stankiene, A.Augustiniene išvyka prie jūros, Olando kepurės „Eina Rudenėlis takeliu“. Pasitiko „Ežys“ – L.Babonienė, kuri pravedė rudeninę pramogą su ugdytiniais gamtoje. Organizatorė pedagogė L.Babonienė.

Aktyviai dalyvauja mokytojos A.Strikaitytė, A.Augustinienė, Z.Stonienė, M.Repnikova, I.Stankienė, L.Ramanauskienė, I.Matasova, V.Norkutė su ugdytiniais Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikių kūtybinių darbų parodoje „Medžiai mūsų draugai“. Organizatoriai Klaipėdos lopšelis-darželis „Berželis“.

Gavo Padėką logopedė S.Fedenko už dalyvavimą Klaipėdos miesto centrinio mikrorajono logopedų surengtoje vaikų piešinių parodoje „Vasaros nuotykiai ir įspūdžiai“, vykusioje Pempininkų bibliotekos Vaikų centre „Gerviukas“ 2019 m. birželio mėnesį nuo organizatorių.

10-16 – pasaulinė maisto diena. Ugdytiniai buvo pavaišinti sveikuolišku pyragu. Organizatorė sveikatos biuro specialistė A.Lubytė.

Dalyvauja mokytojos L.Ramanauskienė, A.Augustinienė su ugdytiniais Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų kūrybinių darbų parodoje „Žemaitiškas vaikystės skonis“, skirtos žemaitijos metams paminėti. Organizatoriai Klaipėdos lopšelis-darželis Žuvėdra“.

10-21 - dalyvavome knygų dovanojimo šventėje „Vaikų bibliotekėlė 2019“, kuri vyko Klaipėdos m. savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų skyriuje. Renginio metu labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ ambasadoriai ir savanoriai dovanojo geriausius vaikiškų knygų rinkinius.

10-22 - edukacinė priešmokyklinių „Kačiukų“, „Boružėlių“ gr. ugdytinių su priešmokyklinio ugdymo mokytojomis M.Repnikova, I.Stankiene išvyka į Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejų (žvakių liejimo edukacija - praktinės užsiėmimo dalies metu išgirdo įdomių pasakojimų apie lietuvininkų tradicijas, bitininkystę, žvakių gamybą ir kt., bet ir patys dalyvauja procese ir kiekvienas savo rankose išsineš po mažą žiburėlį. Organizatorės priešmokyklinio ugdymo mokytojos I.Stankienė, M.Repnikova.

10-23 – „Drugelių“ gr. ugdytinių D.Beitaitės, M.Vitkovskio išvyka į Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Pempininkų filialo vaikų centro „Gerviukas“ ikimokyklinių ugdymo įstaigų logopedų renginį „Seku pasaką kitaip“ pagal logopedų projektą „Aš seku, pasek ir tu, sekam pasakas kartu“. Vaikus lydėjo sveikatos biuro specialistė A.Lubytė ir organizatorė logopedė S.Fedenko.

10-29 – edukacinė „Kačiukų“ gr. ugdytinių su mokytoja M.Repnikova išvyka Į Pempininkų bibliotekos Vaikų skyrių „Gerviukas“ Tema - „Žvejok po Klaipėdą“. Organizatorė priešmokyklinio ugdymo mokytoja M.Repnikova.

Dalyvauja mokytojos A.Augustinienė, I.Stankienė su ugdytiniais Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinėje veikloje „Šviesk, ne uodegą riesk. Žibink, ne šunis kibink“. Organizatoriai Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelio-darželio kūrybinė grupė.

10-30 - Rudenėlio renginiai „Takeliu Ežiukas eina...“ darželio gr. „Nykštukų“, „Voveriukų“, „Drugelių“ ir „Boružėlių“ ugdytiniai su mokytojomis A.Gabrėne, V.Norkute, A.Augustiniene, I.Stankiene. Vedančioji - V.Norkutė, „Meškiukų“, „Pelėdžiukų“, „Kačiukų“gr. ugdytiniai su mokytojomis K.Kobzareva, M.Repnikova, L.Ramanauskiene. Vedančioji – M.Repnikova. „Ežiuko“ vaidmenį atliko I.Matasova.

10-31 – raganų puota „Nykštukų“, „Drugelių“, „Boružėlių“ gr. ugdytiniai ir mokytojos A.Gabrėnė, A.Augustinienė, I.Stankienė.

10-31 – pramoginis rytmetys „Moliūgo gimtadienis“ „Kačiukų“ gr. su „Pelėdžiukų“ gr. vaikais ir mokytojomis M.Repnikova, L.Ramanauskiene (vedančioji) . Organizatorė M.Repnikova.

Padėkos raštais įvertintos mokytojos I.Stankienė, V.Norkutė, I.Matasova, A.Augustinienė, A.Strikaitytė, L.Ramanauskienė, Z.Stonienė, M.Repnikova už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Medžiai mūsų draugai“ Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ direktorės B.Maknavičienės.

NUMATOMI RENGINIAI:

11-08 – rudenėlio renginiai lopšelio gr. „Rudenėli, tu gražus“.

11-11 – edukacinė programėlė vaikams „Skruzdėliuko Ryčio kelionė“.

11-14 - įstaigos mokytojams seminaras „Pedagogų veiklos efektyvinimas dirbant komandoje“, lektorė V.Gončarova.

11-15 - edukacinė „Kačiukų“ – mokytoja M.Repnikova ir „Boružėlių“ gr. – mokytoja I.Stankienė, ugdytinių išvyka į priešgaisrinę tarnybą. Organizatorė I.Stankienė.

11-27 - edukacinė „Kačiukų“ – mokytoja M.Repnikova ir „Boružėlių“ gr. – mokytoja I.Stankienė, ugdytinių išvyka į greitosios medicinos pagalbos stotį. Organizatorė M.Repnikova.

11-25-29 – „Drugelių“ gr. vykdomas savaitinis projektas apie profesijas „Žmonių darbai mums padeda“. Kūrybinė grupė – mokytojos A.Augustinienė ir A.Strikaitytė.

11-26- 02-28 vyksta projektas „Žiemos stebuklai“. Kūrybinės grupės mokytojos - I.Stankienė, A.Augustinienė, A.Gabrėnė, visuomenės sveikatos specialistė A.Lubytė.

11-26 - pagal projektą „Žiemos stebuklai“ salėje vyks renginys „Paskutiniai rudens garsai“. Dalyvauja „Kačiukų“, „Drugelių“, „Boružėlių“ gr. ugdytiniai su mokytojomis Z.Stoniene, A.Augustiniene, I.Stankiene. Koncertuoja E.Balsio muzikos mokyklos muzikantai. Organizatorė mokytoja I.Stankienė.

11-29 - pagal projektą „Žiemos stebuklai“, “Boružėlių“ gr. ugdytiniai rodo pasaką „Mergaitė ir žibintas“. Dalyvauja „Kačiukų“, „Drugelių“, „Nykštukų“ gr. ugdytiniai su mokytojomis

Aktyviai dalyvauja mokytojos su ugdytiniais respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Papuoškime Kalėdų eglutę“. Organizatoriai Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ kūrybinė grupė.

Gavo padėkos raštus mokytojos A.Augustinienė ir I.Stankienė už dalyvavimą Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinėje veikloje „Šviesk, ne uodegą riesk. Žibink, ne šunis kibink“ nuo organizatorių Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelio-darželio direktorės.

12-01 – edukacinė „Boružėlių“ gr. ugdytinių su mokytoja I.Stankiene išvyka Į Pempininkų bibliotekos Vaikų skyrių „Gerviukas“.

12-02 – pagal projektą „Žiemos stebuklai“ langų puošimas žiemos tematika, kieme esančios „Eglutės įžiebimas“. Dalyvauja visos grupės, tėveliai. Organizatorės kūrybinės grupės mokytojos - I.Stankienė, A.Augustinienė, A.Gabrėnė, visuomenės sveikatos specialistė A.Lubytė. Dalyvauja grupių ugdytiniai, tėveliai.

12-04 – meninio ugdymo mokytoja L.Babonienė su ugdytiniais dalyvavo lopšelio-darželio „Linelis“ jubiliejiniame renginyje „Sveikinimų lietus“. Už puikų vaikų parengimą ir pasirodymą meninio ugdymo mokytoja gavo padėkos raštą.

Dalyvaujame Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Pempininkų filialo Vaikų centro „Gerviukas‘, Klaipėdos miesto centrinio mikrorajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje „Kalėdos – stebuklų metas“.

12-05 – „Neptūno“ sporto salėje organizuojamame konkurso „Judriausias darželis“ apdovanojimų renginyjje dalyvauja „Boružėlių“ gr. 10 ugdytinių su mokytoja I.Stankiene ir visuomenės sveikatos specialiste A.Lubyte. Organizatoriai Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras.

12-10 – KU šešios studentės (tarp jų - mūsų įstaigos mokytojos-studentės A.Strikaitytė ir L.Vyštartaitė) pravedė priešmokyklinių „Kačiukų“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniams mokslinę edukaciją „Tyrinėtojų valanda“.

Paminėta tarptautinė arbatos diena „Prie arbatos puodelio“, „Boružėlių“ gr. su ugdytiniais ir mokytoja (su ugdytiniais) iš lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ vaišinosi arbata. Organizatorės mokytoja I.Stankienė ir visuomenės sveikatos specialistė A.Lubytė.

12-13 - edukacinė „Kačiukų“gr. – mokytoja M.Repnikova ir „Boružėlių“ gr. – mokytoja I.Stankienė, ugdytinių išvyka į Klaipėdos m. greitosios medicinos pagalbos stotį. Organizatorė mokytoja M.Repnikova.

Gavo padėkos raštus mokytojos A.Augustinienė ir L.Ramanauskienė už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų kūrybinių darbų parodoje „Žemaitiškas vaikystės skonis“ nuo organizatorių Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ direktorės L.Žilinskienės.

12-16-20 – savaitinis lopšelio gr. projektas „Mes eglutę turime“ – darbelių paroda įstaigos galerijoje, kalėdinių imbierinių sausainių gamyba, jų puošimas, kalėdinis renginys, linksmi žaidimai prie eglutės. Kūrybinė grupė: mokytojos G.Babonienė, L.Šimkienė, L.Babonienė.

Logopedė Hilda Kačerauskienė gavo padėką už dalyvavimą Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų projekte „Aš seku, pasek ir tu, sekam pasakas kartu“ Pempininkų bibliotekos Vaikų centre „Gerviukas nuo organizatorių.

12-18- kalėdiniai renginai prie eglutės su Kalėdų seneliu „Kalėdų seneli, ateiki pas mus“ - „Pelėdžiukų“ gr., „Voveriukų“ gr., „Meškiukų“ gr., „Drugelių“ gr., „Boružėlių“ gr., „Nykštukų“ gr. ugdytiniai su mokytojomis. Vaikus ruošė meninio ugdymo mokytoja L.Babonienė kartu su mokytojomis.

12-19 - kalėdiniai renginai prie eglutės su Kalėdų seneliu „Kalėdų seneli, ateiki pas mus“ – „Bitučių“ gr., „Ežiukų“ gr., „Kiškučių“ gr., “Žvirbliukų“ gr., „Kačiukų“ gr. su mokytojomis. Vaikus ruošė meninio ugdymo mokytoja L.Babonienė kartu su mokytojomis.

NUMATOMI RENGINIAI:

01-13 – dalyvausime pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ prisimenant 1991 metų sausį, kuomet vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę. Uždegsime kiekviename lange 8.00-8.10 val. žvakutes, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Organizatorius: Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.

01-15 - edukacinė „Boružėlių“ gr., „Kačiukų“ gr. ugdytinių su mokytojomis I.Stankiene ir M.Repnikova išvyka į Klaipėdos miesto Pilies muziejų. Organizatorė I.Stankienė.

 

 

 

vaiku linija

zipio

045178
ŠiandienŠiandien2
Šią savaitęŠią savaitę76
Šį mėnesįŠį mėnesį1105