Tuesday, February 25, 2020

1975 m. gruodžio 25 d. Klaipėdos miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimu įsteigtas Klaipėdos celiuliozės ir kartono kombinato mišraus tipo 12 grupių lopšelis – darželis Nr.57. Tuo metu veikė 6-ios lietuvių ir 6-ios rusų ugdomąja kalba vaikų grupės nuo 1-7 metų ( 4-ios- ankstyvojo amžiaus ir 8-ios –ikimokyklinio amžiaus grupės nuo 3-7 metų ).1992 m. sausio 7 d. potvarkiu Nr.11 Klaipėdos celiuliozės ir kartono kombinato vaikų lopšelį - darželį Nr. 57 perėmė Klaipėdos miesto savivaldybė.

Šiuo metu lopšelyje-darželyje "Alksniukas" veikia 11 grupių (4 lopšelinio amžiaus vaikų grupės nuo 1-3 m., 5 darželio grupės nuo 3-6 m., 2 priešmokyklinio ugdymo grupės nuo 6-7 m.).

Vizija – šiuolaikinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje ugdomos vaiko vertybinės nuostatos, sudaromos sąlygos tenkinti prigimtinius jo poreikius.

Misija– glaudžiai bendradarbiaujant su šeima, puoselėti vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymąsi ir integracijos į visuomenę sėkmę.

Strateginis tikslas - teikti kokybiškas švietimo paslaugas šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje mokymosi aplinkoje.

 

Uždaviniai:

  1. Tikslingai vykdyti ugdymo planą, sudaryti palankias sąlygas kokybiškai veiklai.
  2. Tirti ir analizuoti veiklos rezultatus, gerinant ugdymo kokybę.
  3. Rūpintis ugdytinių saviraiškos poreikiais, pažintine veikla, socializacija.
  4. Modernizuoti materialinę bazę, gerinti įstaigos įvaizdį.