Friday, December 13, 2019

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų   skaičius   

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2019 m. 3 ketvirtis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2018 m.

Direktorius 1 1751,00 1261,00

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

4

1121,00

826,00

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

15 948,00

683,00

Logopedas 2 1045,00 672,00

Auklėtojo padėjėjas

15

 589,00

451,00

Virėjas

3

640,00

596,00

Sandėlininkas 2 573,00 447,00
Pagalbinis darbininkas 2 555,00

400,00

Kiemsargis 2 555,00 400,00
Pastatų ir kt. priežiūros darbininkas 2 555,00

400,00