Tuesday, February 25, 2020

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų   skaičius   

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2019 m. 4 ketvirtis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2019 m.

Direktorius 1 1751,00 1751,00

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

4

1121,00

1148,00

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

15 948,00

920,00

Logopedas 2 1045,00 1039,00

Auklėtojo padėjėjas

15

 589,00

584,00

Virėjas

3

640,00

640,00

Sandėlininkas 2 573,00 573,00
Pagalbinis darbininkas 2 555,00

555,00

Kiemsargis 2 555,00 555,00
Pastatų ir kt. priežiūros darbininkas 2 555,00

555,00