Lopšelio-darželio "Alksniukas" planavimo dokumentai:

     Kiti dokumentai:

    INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS (skaityti)

    Prašymas priimti vaiką į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę (skaityti).

    Rekomendacijos Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams dėl vaikų priėmimo į :

      - darželius prašymo registravimo.
      - ikimokykles ir priešmokyklines grupes.   

2017-2019 metų korupcijos prevencijos programa (skaityti).