Tuesday, November 12, 2019

 Vadovų darbotvarkės :

 

 Direktorius

 • 2018 m. gegužės 23 d. 10.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas.
 • 2018 m. lapkričio 21 d. 10.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas.
 • 2018 m. lapkričio 26 d. 9.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio susirinkimas.
 • 2018 m. lapkričio 26 d. 10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio susirinkimas.
 • 2018 m. gruodžio 19 d. 10 val. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas.
 • 2019 m. sausio 16 d. 10 val. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas.
 • 2019 m. vasario 19 d. 13.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas. Klaipėdos miesto savivaldybėje.
 • 2019 m. kovo 15 d. 10.30 val. Seminaras "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų veiklos stebėjimas ir vertinimas".  Pedagogų švietimo ir kultūros centras.
 • 2019 m. kovo 20 d. 10 val.  Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas. Klaipėdos miesto savivaldybė.
 • 2019 m. balandžio 17 d. 10 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas. Klaipėdos miesto savivaldybė.
 • 2019 m.  gegužės 6 d. 13 val. seminaras "Šiuolaikiškas ir inovatyvus bendradarbiavimas su tėvais". Lopšelyje-darželyje "Alksniukas".
 • 2019 m. gegužės 15 d. 10 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas.
 • 2019 m. spalio 14 d. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių, pavaduotojų ugdymui, Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologų pasitarimas. Pedagoginė psichologinė tarnyba.
 • 2019 m. lapkričio 5 d. 10 val. Ikimokyklionio ugdymo įstaigų vadovų susirinkimas. Prevencinės programos Kimochis įgyvendinimas Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Klaipėdos Pedagogų švietimo ir kultūros centras. 

     Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 • 2018 m. lapkričio 26 d. 9.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio susirinkimas.
 • 2018 m. lapkričio 26 d. 10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio susirinkimas.
 • 2019 m. sausio 23 d. 14.30 val. ikimokyklinio ugdymo direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio tarybos posėdis, pedagogų švietimo ir kultūros centre.
 • 2019 m. vasario 21 d. 10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio susirinkimas. Lopšelyje-darželyje "Dobiliukas".
 • 21 d. 10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui ir logopedų bei specialiųjų pedagogų metodinių būrelių tarybų susirinkimas. Apskrito stalo diskusija apie individualią pagalbą vaikui. Pedagogų švietimo ir kultūros centras.
 • 2019 m. balandžio 18 d. 10 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio susirinkimas. Lopšelis-darželis„Želmenėlis“.
 • 2019 m. spalio 2 d. 10.00 val.Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio susirinkimas. Pedagogų švietimo ir kultūros centras.
 • 2019 m. spalio 14 d. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių, pavaduotojų ugdymui, Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologų pasitarimas. Pedagoginė psichologinė tarnyba.