Vadovų darbotvarkės :

 

 Direktorius

     Direktoriaus pavaduotojas ugdymui