Vadovų darbotvarkės :

 

 Direktorius

 2020 m. sausio 19 d. Ikimokyklinio ugdymo įsatigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas. Lopšelyje-darželyje "Šaltinėlis".

 

 

     Direktoriaus pavaduotojas ugdymui