Tuesday, February 25, 2020

Įstaigoje siekiama užtikrinti kokybišką ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą modernioje, saugioje ir sveikoje aplinkoje. Tenkinami vaikų kūrybiniai gebėjimai, saviraiška. Sudarytos sąlygos kokybiškam vaikų nuo 1 iki 7 metų amžiaus ugdymui ir ugdymuisi. Darbuotojai asmeniškai atsakingi už kvalifikuotą ir kokybišką darbą, garantuojant vaikų saugią ir ramią aplinką, sveiką gyvenseną, visapusišką ir kokybišką ugdymą. Bendradarbiavimas su šeima padeda išvengti konfliktinių situacijų, susijusių su vaikų priežiūra ir ugdymu. Įstaigos bendruomenė prisiima atsakomybę už jaunos kartos ugdymą.


 Inforinkmenos. Duomenys, saugomi įstaigoje, pateikiami asmenims pagal numatytą įstatymuose ir kituose teisės aktuose, tvarką.