Tuesday, February 25, 2020

Priimant vaiką, pateikiami šie dokumentai:

  • prašymas;
  • vaiko sveikatos būklės pažymėjimas;
  • vaiko gimimo liudijimo kopija.
  • dokumentai (jų kopijos), patvirtinantys priėmimo prioritetą, jei reikia. .

     Vaiko priėmimas ugdytis įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir Švietimo įstaigos mokymo (ugdymo) sutartimi. Sutartis sudaroma iki pirmos vaiko ugdymo(si) dienos. Mokymo (ugdymo) sutartis sudaroma ugdymo(s)i pagal konkrečią programą laikotarpiui.

Mokymo sutartis.

Prašymų formos:

  1. Prašymas priimti vaiką į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę.
  2. Prašymas dėl lengvatos taikymo.
  3. Prašymas dėl permokos grąžinimo.