Įstaigoje teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos. Dirba logopedas, sveikatos priežiūros specialistas. Teikiama nemokama švietimo pagalba nelankantiems ugdymo įstaigos 5-6 metų vaikams. Alksniukams organizuojamos mokamos choreografijos pamokos.


Logopedas

Ikimokyklinės įstaigos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Choreografijos pamokos

  • Pamokos yra mokamos. Kaina 15 Eur per mėnesį. Mokesčio lengvatų nėra.
  • Pamokos vyksta du kartus per savaitę.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nustatė vaiko išlaikymo kainas:

  • už maisto produktus kiekvieną lankytą dieną lopšelio grupėse 1,98 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse 2,25 Eur. Mėnesio nekintantis mokestis už patiekalų gamybą 15 Eurų.

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą skaityti skyrelyje "Veikla" - "Dokumentai".