Tuesday, February 25, 2020

Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Alksniukas" dirba 50 darbuotojų.

Pedagoginiai darbuotojai 

Eil.Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas (įstaiga, specialybė pagal diplomą, mokslinis laipsnis) Pareigybė, kvalifikacinė kategorija
1 Larisa Babonienė Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija Meninio ugdymo mokytoja, mokytojo-metodininko  kategorija
2 Simona Fedenko Aukštasis,ŠU, (specializacija-specialiojo ugdymo koordinavimas). Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis Logopedė, logopedo-metodininko kategorija. 
3 Hilda Tiškutė Aukštasis universitetinis išsilavinimas. Bakalauras Logopedė
4

Lina Ramanauskienė

Aukštasis, studijuoja 4 kurse.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Zina Stonienė Aukštasis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija
6 Natalija Sekunda Aukštasis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija
7 Aistė Strikaitytė Studijuoja KU humanitarinių ir ugdymo mokslų fakult. nuolatinių stud. I pakopos vaikystės pedaogikos stud. progr. IV kurse Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
8 Liudmila Truš Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.mokytojo kvalifikacinė kategorija
9 Laima Vyštartaitė Vidurinis, studijuoja 4 kurse. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10 Liudmila Žigienė Aukštasis, ŠU,ikimokyklinio auklėjimo metodininkės ir auklėtojos kvalifikacija  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija
11 Margarita Repnikova  Aukštasis, KU, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija
12 Tamara Gerasimova Auštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkės ir auklėtojo kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojo kvalifikacinė kategorija
13 Aurika Gabrėnė Aukštasis neuniversitetinis, Klaipėdos kolegija, auklėtojo profesinė kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija
14 Ilona Matasova Aukštesnysis, Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla, ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. mokytojo kvalifikacine kategorija
15 Ingrida Stankienė Aukštesnysis, Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla, ikimokyklinių įstaigų auklėtojo kvalifikacija Priešmokyklinio ugdymo mokyoja, mokyojo metodininko kvalifikacinė kategorija
16 Kristina Kobzareva Aukštesnysis, Klaipėdos pedagoginė mokykla, vaikų darželio auklėtojos kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija
17 Liudmila Šimkienė Aukštasis universitetinis išsilavinimas. Bakalauras Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojo kvalifikacinė kategorija
18  Asta Augustinienė Studijuoja KU humanitarinių ir ugdymo mokslų fakult. ištęst. stud. I pakopos vaikystės pedaogikos stud. progr. IV kurse Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19

Galina Babonienė

Aukštasis universitetinis išsilavinimas. Bakalauras Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojo kvalifikacinė kategorija
20 Vaida Sandovienė Aukštasis neuniversitetinis Klaipėdos valstybinė kolegija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija
21 Virginija Norkutė Aukštasis, KU  edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojo kvalifikacinė kategorija
   
   

 Nepedagoginiai darbuotojai   

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybės pavadinimas

1.

Radvyda Rudgalvienė

Direktoriaus pavaduotoja

2.

Giedrė Blikanova

Raštinės administratorė

3.

Agnė Lubytė

Visuomenės sveikatos biuro specialistė

4.

Birutė Žilakauskienė

Specialistė, sandėlininkė

5.

Kristina Tarvydienė

Auklėtojo padėjėja

6.

Vida Bučienė

Auklėtojo padėjėja

7.

Aleksandra Kovalčiukaitė

Auklėtojo padėjėja

8.

Ermanda Kalendrienė

Auklėtojo padėjėja

9.

Jūratė Idzelienė

Auklėtojo padėjėja

10.

Birutė Mikalauskienė

Auklėtojo padėjėja

11.

Viktorija Matvejevienė

Auklėtojo padėjėja

12.

Aušra Simakonienė

Auklėtojo padėjėja

13.

Marija Volkova

Auklėtojo padėjėja

14.

Viktorija Mažulauskienė Auklėtojo padėjėja
15. Irena Abromaitienė Auklėtojo padėjėja

16.

Jakaterina Kalinina

Auklėtojo padėjėja

17.

Janina Misiūnienė

Auklėtojo padėjėja, sandėlininkė

18.

Ramutė Petrutienė

Virėja

18.

Asta Dunderienė

Virėja

20.

Liubov Astachova

Virėja

21.

Rolandas Šilgalis

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

22.

Arvydas Kazakevičius

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

23.

Žaneta Bespalova

Skalbinių prižiūrėtoja

24.

Janina Šedleckienė

Valytoja

25.

Stanislava Bilienė

Kiemsargė
26. Vytautas Vaičiulis Kiemsargis

Specialieji reikalavimai pareigybėms (atsisiųsti).