Tuesday, February 25, 2020

Grupių darbo režimas: I-V  nuo 7.30 iki 18.00 val. (10,5 val. per dieną). Mokslo metai prasideda rugsėjo 1d. ir baigiasi gegužės 31d.

2019 metų  atostogų laikas vasaros mėnesiais įstaigoje:  liepa.

     Grupės komplektuojamos kasmet nuo balandžio 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos. Vaikų priėmimas į laisvas vietas grupėse gali vykti visus metus. Lopšelio grupėje maksimalus vaikų skaičius yra 15, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje – 20 vaikų. Informacija apie laisvas vietas iki kiekvieno mėnesio 10 dienos, išskyrus vasaros mėnesius, skelbiama Savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipeda.lt.

Programos, projektai

     Ugdymas vyksta pagal lopšelio-darželio „Alksniukas" ikimokyklinio ugdymo programą, „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo (-si )" programą. Lopšelio grupėse dirbama pagal Ankstyvojo ugdymo vadovą. Papildomos programos yra: Sveikos gyvensenos ugdymo, tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo „Zipio draugai", Nusikaltimų ir žalingų įpročių prevencijos įgyvendinimo, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos. Vykdoma žalingų įpročių, nusikaltimų, agresijos prevencija, mokoma savisaugos, saugaus elgesio gatvėje, namuose ir kt. Vaikai supažindinami su jų elgesį reglamentuojančiomis taisyklėmis.

   Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. mūsų įstaigoje vykdoma pieno programa ,,Pienas vaikams". Programa parengta siekiant pagerinti vaikų mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą, sumažinti disbalansą pieno produktų rinkoje. Per mėnesį 9 kartus  kiekvienas vaikas NEMOKAMAI gauna vieną iš šių produktų:

-ekologiškas pienas ,,Dobilas" 2,5 proc.;

-ekologiškas jogurtas "Dobilas" natūralus 2,5 proc.;

-ekologiškas jogurtas "Dobilas" su bananais 3,5 proc.;

-ekoligiškas jogurtas "Dobilas" su persikais 3,5 proc.;

-Pik- Nik plėšomos sūrio lazdelės 40%

Nuo 2011 metų gruodžio 1d. dalyvaujame ES programoje ,,Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose".

Šios programos siekis: ugdyti vaikų sveikos mitybos įpročius, pagerinti vaikų mitybą, ugdyti vaisių ir daržovių produktų vartojimo įpročius. Vaikai  kelis kartus valgo obuolius ar geria obuolių sultis.

     Įstaigos projektai: „Geri socialiniai gebėjimai garantuoja sėkmingą startą mokykloje", „Keturių metų laikų stebuklai", „Mano šalelė - Lietuva", „Švaros misija"; „Advento" vakarojimai, „Sukas,sukas malūnėliai". Organizuojamos teminės savaitės: spalvų savaitė; saugaus eismo savaitė; saugios ir sveikos gyvensenos savaitė ir kt.

    Tradicijos

Įstaigoje ypatingas dėmesys skiriamas bendražmogiškų vertybių ir tautinių tradicijų puoselėjimui. Tradiciniais tapo Mokslo, Lietuvos Valstybės atkūrimo, Lietuvos Nepriklausomybės, Tarptautinės mokytojų, Vaikų gynimo dienų paminėjimai, kalendorinės (Kalėdų, Užgavėnių, Velykų, Gandro grįžimo) šventės, rudeninių puokščių ar gėrybių, vaikų ir tėvų piešinių parodos.Tėveliai aktyviai dalyvauja įvairių švenčių (Kaziuko mugė, Išleistuvių vakaras ir pan.), ekskursijų ir išvykų organizavime.

2017-2018 m.m. svarbiausieji įvykiai, renginiai.

     Bendradarbiavimas.

"Vijurkas" - reiškia greitas, smagus, gyvus. Jame šoka virš 130 vaikų ir jaunimo nuo 3 iki 18 metų. Kolektyvas dalyvauja miesto ir Lietuvos šventėse, festivaliuose, su koncertinėmis programomis apkeliavo Vokietiją, Turkiją, Vengriją, Ispaniją, Lenkiją, Prancūziją, Italiją ir kitas šalis. "Vijurkas" savo mažuosius šokėjus ugdo ir l/d "Alksniuke". Ansamblis su darželio administracija kuria bendrus projektus, planuoja koncertus.

Aktyviai bendradarbiaujama ir su savo koncertinėmis programomis lankomasi spec. l/d „Švyturėlis“, l/d „Pingvinukas“, l/d „Boružėlė“, l/d „Pumpurėlis“ , l/d „Du gaideliai“, Senelių globos namuose, vaikų globos namuose „Rytas“, KU tęstinių studijų institute, Pedagogų švietimo ir kultūros centre.

Priešmokyklinio amžiaus vaikai, tėvai ir pedagogai bendradarbiauja su mokyklomis: Prano Mašioto, „Santarvės“ pagrindinėmis mokyklomis.

Išorinis vertinimas.

     Įstaigoje per 2017 metus buvo atlikti 8 patikrinimai: Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius-1, Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba-1, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras-4, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė-1, Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyrius-1. Aktuose fiksuoti trūkumai pašalinti savo jėgomis.