Wednesday, September 18, 2019

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų   skaičius   

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2019 m. 2 ketvirtis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2018 m.

Direktorius 1 1751,00 1261,00

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

4

1174,00

826,00

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

15 891,00

683,00

Logopedas 2 1032,00 672,00
Patalynės prižiūrėtojas 1 573,00 413,00

Auklėtojo padėjėjas

13

 579,00

451,00

Virėjas

3

640,00

596,00

Sandėlininkas 2 573,00 447,00
Pagalbinis darbininkas 2 555,00

400,00

Raštinės administratorius 1 907,00 702,00
Kiemsargis 2 555,00 400,00
Pastatų ir kt. priežiūros darbininkas 2 555,00

400,00