Penktadienis, balandžio 19, 2019

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų   skaičius   

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2018 m. 4 ketvirtis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2017 m.

Direktorius 1 1261,00 1027,00

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

4

826,00

766,00

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

15 683

646,00

Logopedas 2 672,00 605,00
Patalynės prižiūrėtojas 1 413,00 555,00

Auklėtojo padėjėjas

13

 451,00

395,00

Virėjas

3

596,00

402,00

Sandėlininkas 1 447,00 553,00
Pagalbinis darbininkas 2 400,00

380,00

Raštinės administratorius 1 702,00 417,60
Kiemsargis 2 400,00 380,00
Pastatų ir kt. priežiūros darbininkas 2 400,00

380,00